KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

30/09/2021 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 2272

Tác giả: 342 - Tỉnh/thành: 13

» LỊCH BIỂU

1. Nhận ảnh:

- Hết ngày 30/9/2021

2. Chọn ảnh triển lãm:

Từ ngày 03/10/2021 đến ngày 10/10/2021

3. Công bố ảnh giải thưởng và triển lãm được triển lãm:

Ngày 15/10/2021.

4. Nhận ảnh được triển lãm:

Từ ngày 20/11 đến ngày 27/11/2021.

5. Tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm

- Lễ tổng kết, trao giải và khai mạc triển lãm ảnh khu vực vào tháng 12/2021