Thông báo

Ngày 15/10/2017, BTC đã thông báo kết quả chọn tác phẩm triển lãm, tổng số 210 tác phẩm của 136 tác giả trong khu vực.

BTC đề nghị các tác giả phóng ảnh cho mỗi tác phẩm gồm: 1 ảnh 40x60cm; 1 ảnh 30X45cm, gửi về Hội VHNT tỉnh, thành (nơi tác giả sinh hoạt hoặc cư trú). 

Quy cách phóng ảnh theo Thông báo số 2 ngày 25/6/2017:

"Ảnh triển lãm: Ảnh phóng khổ 40x60 cm, tông bo theo tông màu của ảnh cho phù hợp, có đường viền màu trắng kích cở 1 mm phía trong tông màu (cạnh ngoài của ảnh).Điều này giúp cho bức ảnh phù hợp hơn khi gắn vào tấm bảng có phông màu đen."

BTC nhận ảnh đến ngày 30/10/2017

Địa chỉ nhận ảnh: HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH VĨNH LONG Số 6 Hưng Đạo Vương, phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 441 tác giả, 13 tỉnh/thành và 2850 tác phẩm