Thông báo điều chỉnh (Liên hoan ảnh NT KV ĐBSCL 2017)

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 441 tác giả, 13 tỉnh/thành và 2850 tác phẩm