Thông báo điều chỉnh (Liên hoan ảnh NT KV ĐBSCL 2017)

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 273 tác giả, 13 tỉnh/thành và 1321 tác phẩm