THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

Kính gửi: - Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh ĐBSCL

- Các tác giả tham dự Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực ĐBSCL lần thứ 33 năm 2018 tại An Giang

Do sơ xuất khâu đánh máy trong Thông báo Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 33 năm 2018 tại An Giang, ký ngày 29/3/2018.

Tại mục IV. THỜI GIAN, ở phần 2. Lịch chọn ảnh triển lãm và chấm giải: Hội đồng Giám khảo tiến hành chấm online chọn lần lượt 2 bộ ảnh triển lãm gồm: Bộ ảnh triển lãm khu vực 200 tác phẩm và bộ ảnh đẹp An Giang 20 tác phẩm từ ngày 11/7/2018 đến 16/7/2017.

Ban Tổ chức xin đính chính lại như sau:

2. Lịch chọn ảnh triển lãm và chấm giải:

Hội đồng Giám khảo tiến hành chấm online chọn lần lượt 2 bộ ảnh triển lãm gồm: Bộ ảnh triển lãm khu vực 200 tác phẩm và bộ ảnh đẹp An Giang 20 tác phẩm từ ngày 11/7/2018 đến 16/7/2018.

Ban Tổ chức rất mong các Hội VHNT trong khu vực ĐBSCL, các tác giả tham dự Liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL lần thứ 33 năm 2018 tại An Giang thông cảm cho lỗi sơ xuất trên.

Trân trọng!

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 303 tác giả, 13 tỉnh/thành và 2415 tác phẩm