THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT “ NÉT ĐẸP AN GIANG”

Hướng đến kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4; 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018). Trên cở sở đăng cai tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 33 năm 2018 tại An Giang.

Ban Tổ chức phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp An Giang”

I. NỘI DUNG

 Phản ảnh những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X. Nêu bật những kết quả thông qua hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh An Giang trong các lĩnh vực kinh tế; Văn hóa; Xã hội; Khai thác và phát triển tốt những lợi thế, tiềm năng về du lịch… góp phần tích cực trong việc tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, giải quyết nguồn lao động và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.

     II. THỂ LỆ

     1. Đối tượng tham dự: Tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp có hộ khẩu trong khu vực 13 tỉnh ĐBSCL đều có quyền tham dự cuộc thi này.

2. Ảnh dự liên hoan là ảnh đơn dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh định dạng jpg. Kích thước chiều dài nhất của ảnh tối thiểu là 3.000 px, dung lượng không quá 6Mb. (Không được chú thích và ghi tên tác giả trên ảnh).

- Mỗi tác giả được tham gia không quá 02 tác phẩm màu hoặc đen trắng. Tác giả dự thi chỉ được dùng 01 tên, 01 địa chỉ để gửi ảnh, nếu tác giả dùng nghệ danh phải ghi kèm tên chính của mình, đồng thời chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình. Nếu tác giả vi phạm, Ban Tổ chức sẽ loại toàn bộ số ảnh của tác giả đó mà không phải báo trước.  

- Ảnh tham gia phải được chụp trên địa bàn tỉnh An Giang.

3. Phương thức gởi ảnh tham gia: Theo qui định tại Thông báo Liên hoan ảnh khu vực ĐBSCL lần thứ 33 năm 2018 tại An Giang.

- Chấp nhận các hình thức thể hiện tác phẩm bằng kỹ thuật photoshop nhưng không sai lệch vị trí địa lý cũng như thực tế của địa phương.

- Tác giả có trách nhiệm ghi đầy đủ những thông tin (tên tác phẩm; tên tác giả; địa chỉ; số điện thoại...) vào phiếu chấm điểm do Ban Tổ chức qui định. (Kèm theo phiếu chấm điểm).

III. THỜI HẠN THAM GIA

Căn cứ theo thời gian đã qui định tại Thông báo Liên hoan khu vực

 IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

- 01 giải Nhất                                  =      8.000.000 đồng

- 02 giải Nhì mỗi giải                       =      5.000.000 đồng                                     

- 03 giải Ba mỗi giải                        =      3.000.000 đồng                                      

- 05 giải khuyến khích mỗi giải       =      1.500.000 đồng    

Ngoài ra  những tác phẩm được chọn triển lãm tác giả sẽ được trả nhuận ảnh 200.000 đồng/tác phẩm.

Tổng số lượng ảnh chọn triển lãm 20 tác phẩm.

Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh dự thi với mục đích quảng bá truyền thông cho Liên hoan (in catalogue), không phải trả nhuận ảnh.

 V. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

  Thành phần Hội đồng Giám khảo chấm Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 33 năm 2018 tại An Giang.

  VI. BAN TỔ CHỨC VÀ BỘ PHẬN GIÚP VIỆC

  Theo quyết định thành lập Ban Tổ chức Liên hoan ảnh Khu vực ĐBSCL lần thứ 33/2018 tại An Giang.

  Ban Tổ chức rất mong các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong khu vực ĐBSCL tích cực hưởng ứng để cuộc thi ảnh nghệ thuật “Nét đẹp An Giang” đạt kết quả tốt.                                                                        

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 303 tác giả, 13 tỉnh/thành và 2415 tác phẩm