THÔNG BÁO VỀ NỘP LỆ PHÍ

Kính gửi toàn thể các tác giả tham gia

Vì lý do ngày khóa sổ nhận ảnh đúng vào ngày chủ nhật, nên BTC gia hạn nộp lệ phí đến hết ngày 2/7/2019.

Trân trọng

BTC

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 274 tác giả, 13 tỉnh/thành và 1959 tác phẩm