THÔNG BÁO: Về việc thu đóng góp liên kết tham gia Liên hoan Ảnh nghệ thuật KV ĐBSCL lần thứ 34 năm 2019 tại Hậu Giang

Thực hiện Quy chế số 01/QC-VHNT-ĐBSCL ngày 09/7/2017 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau (Hội trực năm 2017), Quy chế liên kết, phối hợp hoạt động văn học nghệ thuật của 13 Hội Văn học Nghệ thuật khu vực Đồng bằng song Cửu Long (gọi tắt là Quy chế liên kết, phối hợp hoạt động VHNT ĐBSCL)

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LHHVN ngày 21/01/2019 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang, kế hoạch liên kết giữa các Hội Văn học Nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019 đã được các Hội thống nhất tại cuộc họp giao ban tổ chức ngày 20/12/2018 tại Đồng Tháp.

Để tạo điều kiện cho Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 34 năm 2019 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang đăng cai tổ chức đạt kết quả tốt nhất.

Nay Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang đề nghị Liên hiệp (Hội) trong khu vực ĐBSCL thực hiện kinh phí đóng góp tổ chức cuộc thi để đơn vị đăng cai sớm triển khai các hoạt động liên quan đến cuộc Liên hoan Ảnh nghệ thuật năm 2019, cụ thể như sau:

1. Kinh phí đóng góp liên kết của các Hội VHNT thuộc KV ĐBSCL:

Số tiền là 5.000.000đ (Năm triệu đồng) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:

+ Đơn vị: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

+ Địa chỉ: Số 02 đường Võ Văn Kiệt, P5, Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

+ Số tài khoản: 7000201004337 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang.

2. Thu đóng góp của các tác giả tham gia Liên hoan Ảnh nghệ thuật KV ĐBSCL năm 2019:

Số tiền là 150.000 đồng/tác giả (Một trăm năm mươi nghìn đồng) bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo địa chỉ và ghi thông tin đầy đủ như sau:

- Họ và tên người nộp tiền/tác giả:…………………………………………

- Địa chỉ:…………………………………………………………………….

- Nội dung: Nộp tiền dự thi Liên hoan Ảnh nghệ thuật KV ĐBSCL năm 2019 tại Hậu Giang (số lượng tác phẩm màu và trắng đen: …… )

- Nộp tiền vào tài khoản:

+ Đơn vị: Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang.

+ Địa chỉ: Số 02 đường Võ Văn Kiệt, P5, Tp Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

+ Số tài khoản: 7000201004337 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang.

- Thời gian nộp tiền và gửi thông tin có liên quan: đến hết ngày 30/6/2019.

* Ghi chú:

- Tác giả nộp tiền đóng góp dự thi Liên hoan cần điền đầy đủ thông tin nêu trên (nếu nộp dùm thì ghi rõ nộp cho tác giả nào, ở đâu; nếu là nhóm tác giả nộp chung phải có danh sách kèm theo);

- Photocopy giấy nộp tiền và kèm theo danh sách tác phẩm dự thi gửi về Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh theo địa chỉ: Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hậu Giang, số 02 đường Võ Văn Kiệt, P5, TP Vị Thanh, Hậu Giang.

Đồng thời gọi điện thông báo trực tiếp đến đồng chí Đặng Kim Phụng - Thủ quỹ Hội (số điện thoại liên hệ 0293 3 580 477 hoặc DĐ 0939 029 332) để Ban Tổ chức thuận tiện trong việc tổng hợp và báo về Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam được biết, theo dõi.

- Trường hợp thiếu chi tiết trên xem như không hợp lệ.

Rất mong sự hợp tác chặt chẽ giữa các Hội trong khu vực và các tác giả tham gia để cuộc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 34 năm 2019 tại Hậu Giang thành công tốt đẹp./.

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 274 tác giả, 13 tỉnh/thành và 1959 tác phẩm