DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

MÀU

ĐƠN SẮC

HẬU GIANG

THANH TOÁN

145

Hà Quốc Thái

Tiền Giang

0

0

0

146

Phan Quang Phong

Cần Thơ

0

0

0

147

Trần Minh Hoàng

Bạc Liêu

4

4

0

148

Dương Hoàng Hạnh

Long An

4

4

2

149

Từ Thế Duy

Kiên Giang

4

4

1

150

Đỗ Thành Phước

Trà Vinh

4

4

0

151

Duong Van Huong

Trà Vinh

4

4

0

152

Trần Tấn Đông

Cà Mau

0

0

0

153

Nguyễn Đức Liêm

Vĩnh Long

4

4

0

154

Lưu Văn Khánh ( Khánh Văn)

Bạc Liêu

4

4

0

155

Trịnh Thị Phương Khanh

Cần Thơ

4

4

2

156

Nguyễn Nghĩa Hiệp

Trà Vinh

4

1

0

157

Phạm Ngọc Châu

Đồng Tháp

4

2

0

158

Trần Thị Thu

Cần Thơ

4

4

2

159

Nguyễn Lê Thanh Bửu Châu

Đồng Tháp

4

4

0

160

Thảo Miên (tên Thật Bùi Minh Thủy)

Cần Thơ

4

4

0

161

Nguyễn Phát

Cần Thơ

0

0

0

162

Nguyễn Phát Tài

Long An

0

3

0

163

Nguyễn Thị Bích Liễu

Đồng Tháp

4

4

1

164

Văng Minh Khoa

An Giang

1

0

0

165

Trương Thanh Nhã

Kiên Giang

4

4

2

166

Lê Thị Thùy Trang

An Giang

4

4

0

167

Trần Trọng Nghĩa

Bến Tre

2

0

0

168

Hồ Bá Thi

Trà Vinh

4

4

0

169

Nguyễn Đăng Hải

An Giang

0

0

0

170

Huỳnh Quí Lộc

Cần Thơ

4

4

2

171

Trần Thủ An

Hậu Giang

4

4

2

172

Lý Anh Lam

Hậu Giang

4

4

2

173

Trấn Thị Xuân Thủy

Đồng Tháp

0

0

0

174

Phan Trường Sơn

Vĩnh Long

4

1

0

175

Trương Anh Dũng

Kiên Giang

4

4

2

176

Dương Hùng Cánh ( Chín Đờn Cò)

Long An

4

4

0

177

Đinh Thanh Vũ

An Giang

4

4

0

178

Nguyễn Dinh

Long An

4

2

0

179

Nguyễn Cường

Bến Tre

4

3

0

180

Phan Nhân Tạo

Bạc Liêu

3

0

0