DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

MÀU

ĐƠN SẮC

HẬU GIANG

THANH TOÁN

253

Võ Thanh Trà

Cà Mau

4

1

0

254

Phạm Tên

Long An

4

4

0

255

Đinh Văn Vệ

Hậu Giang

4

4

2

256

Trần Thanh Nga

Hậu Giang

4

4

2

257

Bùi Thị Mỹ Hương

Hậu Giang

4

0

2

258

Nguyễn Minh Đức

Hậu Giang

4

4

2

259

Lê Ngọc Tòng

Long An

4

1

0

260

Phan Thị Thùy Dương

Hậu Giang

4

4

2

261

Ung Thái Anh Vũ

Hậu Giang

4

4

2

262

Trương Tuấn Kiệt

Trà Vinh

4

2

0

263

Ngyen Thanh Tan

Bến Tre

4

4

0

264

Phạm Tên

Long An

0

0

0

265

Tăng Hùng Sơn

Sóc Trăng

4

4

2

266

Lê Hoàng Vũ

Hậu Giang

4

4

2

267

Trịnh Lâm Tuyền

Sóc Trăng

4

4

0

268

Thanh Bình (nguyễn Thành Phương)

Đồng Tháp

4

4

0

269

Nguyễn Ngọc Loan (kim Thạch)

Đồng Tháp

4

4

0

270

Tăng Quầy

Hậu Giang

4

4

2

271

Tăng Mỹ Ngọc

Bạc Liêu

4

4

2

272

Võ Anh Việt

Long An

1

0

0

273

Nguyễn Hữu Thành

Đồng Tháp

4

0

2

274

Tăng Bình Quốc

Hậu Giang

4

4

2