KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

30/09/2021 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 2272

Tác giả: 342 - Tỉnh/thành: 13

DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

MÀU

ĐƠN SẮC

1

Đỗ Hiếu Liêm

BẠC LIÊU

4

4

2

Đoàn Minh Cường

TRÀ VINH

4

1

3

Nguyễn Xuân Hãn

BẠC LIÊU

4

4

4

Lê Thạch Duy Hải

TIỀN GIANG

4

4

5

Hiếu Minh Vũ

ĐỒNG THÁP

4

4

6

Nguyễn Hải Hưng

TRÀ VINH

0

0

7

Võ Tín Di

TRÀ VINH

4

4

8

Nguyễn Như Ý

BẠC LIÊU

0

0

9

Đỗ Thiện Thanh Tùng

CẦN THƠ

4

4

10

Dương Hoàng Lộc

TIỀN GIANG

4

4

11

Trần Trung Quân

HẬU GIANG

4

4

12

Trần Quốc Khánh

HẬU GIANG

4

4

13

Lê Minh Xiện

SÓC TRĂNG

0

0

14

Trần Vũ Lưng

BẠC LIÊU

0

0

15

Nguyễn Nam Tuấn

TRÀ VINH

3

2

16

Nguyễn Thị Thanh Kiều Phương

SÓC TRĂNG

4

4

17

Phan Quách Nhật Minh

TRÀ VINH

2

0

18

Nguyễn Tấn Điệp

CÀ MAU

4

4

19

Nguyễn Chí Linh

BẠC LIÊU

0

0

20

Đinh Quang Chánh

BẾN TRE

4

4

21

Nguyễn Đạo Đức

KIÊN GIANG

4

4

22

Nguyễn Hữu Định

KIÊN GIANG

4

4

23

Nguyễn Phong Vũ

KIÊN GIANG

4

4

24

Trần Thuận

SÓC TRĂNG

4

4

25

Trịnh Vũ Linh

CÀ MAU

4

4

26

Nguyễn Cường

BẾN TRE

4

4

27

Nguyễn Thanh Hùng

KIÊN GIANG

4

4

28

Phan Thế Quang

BẾN TRE

4

0

29

Nguyễn Lê Tiến

LONG AN

4

4

30

Trần Văn Nhành ( Trần Nhành )

VĨNH LONG

4

4

31

Nguyễn Hồng Quân

ĐỒNG THÁP

4

4

32

Trịnh Phi Long

ĐỒNG THÁP

0

0

33

Phạm Ngọc Châu

ĐỒNG THÁP

4

4

34

Lê Phú Quí

ĐỒNG THÁP

0

0

35

Nguyễn Văn Dương

KIÊN GIANG

4

4

36

Lý Hồng Vân

CẦN THƠ

4

4

37

Huỳnh Chí Trung

ĐỒNG THÁP

4

4

38

Trần Trung Hưng

KIÊN GIANG

4

4

39

Minh Lê (lê Công Minh)

AN GIANG

4

4

40

Đặng Văn Đông

BẠC LIÊU

4

3

41

Nguyễn Dương Hải ( Nguyễn Hoài Bảo)

AN GIANG

4

4

42

Phạm Trần Vũ

CẦN THƠ

4

4

43

Lý Phú Tại

SÓC TRĂNG

4

4

44

Bùi Trọng Nghĩa

CÀ MAU

4

4

45

Nguyễn Hải Hưng ( Hưng Râu )

TRÀ VINH

4

1

46

Bùi Văn Long

AN GIANG

4

4

47

Bùi Thị Niềm

ĐỒNG THÁP

4

4

48

Trần Quang Thắng ( Trọng Thắng )

CÀ MAU

4

4

49

Nguyen Van Hung

TIỀN GIANG

4

1

50

Ngô Minh Trường

ĐỒNG THÁP

4

4