DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

MÀU

ĐƠN SẮC

HẬU GIANG

THANH TOÁN

1

Mai Vinh

Hậu Giang

0

0

2

2

Đặng Quang Minh

Cà Mau

4

0

0

3

Đỗ Hiếu Liêm

Bạc Liêu

4

4

0

4

Lâm Văn Đời

Cà Mau

0

0

0

5

Trần Quốc Bình

Cà Mau

4

4

0

6

Hiếu Minh Vũ

Đồng Tháp

0

0

0

7

Lê An Khương

Hậu Giang

0

0

0

8

Trần Trung Hưng

Kiên Giang

0

0

0

9

Nguyễn Dương Hải

Đồng Tháp

0

0

0

10

Lê Quốc Việt

Vĩnh Long

2

0

0

11

Trương Thạch Vũ

Kiên Giang

0

0

0

12

Nguyên Thanh Bình

Vĩnh Long

0

0

0

13

Trần Quốc Khánh

Hậu Giang

0

0

0

14

Nguyễn Văn Dừa

Bến Tre

0

0

0

15

Phạm Dương Hải

Cà Mau

4

4

0

16

Nguyễn Trung Nghĩa

Cà Mau

0

0

0

17

Nguyen Tran Mai Phuong

Tiền Giang

3

0

0

18

Lưu Nhứt Hải

Vĩnh Long

0

0

0

19

Phạm Hữu Tiến

Tiền Giang

0

0

0

20

Dang Quang Vinh

Bạc Liêu

0

0

0

21

Nguyễn Trung Nghĩa

Cà Mau

1

1

0

22

Lê Hoàng Thái

Long An

0

0

0

23

Huỳnh Thanh Phong

Bến Tre

4

3

0

24

Huỳnh Tấn Truyển

Cà Mau

0

0

0

25

Trần Bảo Giang

Cà Mau

2

0

0

26

Nguyễn Đoàn Kết

Kiên Giang

0

0

0

27

Hồ Hoàng Giang

Trà Vinh

0

0

0

28

Bùi Gia Phú

Tiền Giang

0

0

0

29

Nguyễn Thái Khanh

Kiên Giang

4

4

0

30

Nguyễn Tấn Điệp

Cà Mau

4

4

2

31

Trương Hữu Tài

Bến Tre

0

0

0

32

Đào Hữu Nghĩa

Sóc Trăng

1

0

0

33

Đoàn Minh Cường

Trà Vinh

4

0

0

34

Nguyễn Ngọc Phúc

Long An

0

0

0

35

Lê Tuấn Anh

Hậu Giang

0

0

0

36

Trương Quốc Lâm

Hậu Giang

0

0

0

12