DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

MÀU

ĐƠN SẮC

AN GIANG

THANH TOÁN

1

Mai Vinh

An Giang

0

0

0

2

Btc Test

An Giang

0

0

0

3

Nguyễn Anh Hiệp

Kiên Giang

4

4

2

4

Phạm Dương Hải

Cà Mau

4

4

0

5

Hiếu Minh Vũ

Đồng Tháp

4

4

2

6

Đỗ Hiếu Liêm

Bạc Liêu

4

4

2

7

Quảng Ngoc Minh

An Giang

4

4

2

8

Nguyen Anh Tuan

Kiên Giang

4

4

2

9

Nguyễn Thái Khanh

Kiên Giang

4

4

2

10

Nguyễn Hoàng Nam

An Giang

4

4

2

11

Phạm Văn Điền

Trà Vinh

4

4

2

12

Nguyễn Anh Tuấn

Trà Vinh

4

2

0

13

Trần Kim Luận

An Giang

4

4

2

14

Phạm Trần Vũ

Cần Thơ

4

4

2

15

Trần Ngọc Lâm

Cà Mau

4

4

2

16

Trần Trọng Nghĩa

Bến Tre

4

4

2

17

Nguyễn Trung Kiên

Cần Thơ

4

4

2

18

Đoàn Xuân Nam

An Giang

0

0

0

19

Trần Trung Hưng

Kiên Giang

4

4

2

20

Nguyễn Đoàn Kết

Kiên Giang

4

4

2

21

Bùi Văn Diện (chánh Thi )

Long An

4

4

2

22

Trần Thuận

Sóc Trăng

4

4

0

23

Nguyễn Ngọc Thanh Trung ( Trung Nguyên )

An Giang

0

0

0

24

Nguyễn Trần Thanh Nhã

Đồng Tháp

4

4

2

25

Văng Minh Khoa

An Giang

4

0

2

26

Ly Minh Tuan

Hậu Giang

0

0

0

27

Nguyễn Thành Nghĩa

An Giang

4

4

2

28

Trần Anh Thắng

Cần Thơ

4

4

2

29

Hồ Hoàng Giang

Trà Vinh

4

4

0

30

Lý Minh Tuấn

Sóc Trăng

4

4

1

31

Hồng Bỉnh Hiếu

Cần Thơ

4

4

2

32

Lê Thái Ngọc

An Giang

0

0

0

33

Phan Quang Phong

Cần Thơ

0

0

0

34

Trương Anh Dũng

Kiên Giang

4

4

2

35

Nguyễn Văn Dừa

Bến Tre

4

4

2

36

Caominh Det

An Giang

4

4

2