DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

MÀU

ĐƠN SẮC

HẬU GIANG

THANH TOÁN

1

Mai Vinh

Hậu Giang

0

0

2

2

Đặng Quang Minh

Cà Mau

4

0

0

3

Đỗ Hiếu Liêm

Bạc Liêu

4

4

2

4

Lâm Văn Đời

Cà Mau

0

0

0

5

Trần Quốc Bình

Cà Mau

4

4

1

6

Hiếu Minh Vũ

Đồng Tháp

4

4

2

7

Lê An Khương

Hậu Giang

0

0

1

8

Trần Trung Hưng

Kiên Giang

4

4

0

9

Nguyễn Bảo

An Giang

0

0

0

10

Lê Quốc Việt

Vĩnh Long

4

4

2

11

Trương Thạch Vũ

Kiên Giang

4

4

2

12

Nguyên Thanh Bình

Vĩnh Long

0

0

0

13

Trần Quốc Khánh

Hậu Giang

4

4

2

14

Nguyễn Văn Dừa

Bến Tre

4

4

2

15

Phạm Dương Hải

Cà Mau

4

4

0

16

Nguyễn Trung Nghĩa

Cà Mau

0

0

0

17

Nguyen Tran Mai Phuong

Tiền Giang

4

4

0

18

Lưu Nhứt Hải

Vĩnh Long

0

0

0

19

Phạm Hữu Tiến

Tiền Giang

4

4

0

20

Dang Quang Vinh

Bạc Liêu

4

4

0

21

Nguyễn Trung Nghĩa

Cà Mau

1

1

0

22

Lê Hoàng Thái

Long An

4

4

0

23

Huỳnh Thanh Phong

Bến Tre

4

4

0

24

Huỳnh Tấn Truyển

Cà Mau

4

4

0

25

Trần Bảo Giang

Cà Mau

4

4

1

26

Nguyễn Đoàn Kết

Kiên Giang

4

4

2

27

Hồ Hoàng Giang

Trà Vinh

4

4

0

28

Bùi Gia Phú

Tiền Giang

4

4

2

29

Nguyễn Thái Khanh

Kiên Giang

4

4

0

30

Nguyễn Tấn Điệp

Cà Mau

4

4

2

31

Trương Hữu Tài

Bến Tre

0

0

0

32

Đào Hữu Nghĩa

Sóc Trăng

4

4

0

33

Đoàn Minh Cường

Trà Vinh

4

1

0

34

Nguyễn Ngọc Phúc

Long An

4

4

0

35

Lê Tuấn Anh

Hậu Giang

4

4

2

36

Trương Quốc Lâm

Hậu Giang

0

0

0