DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

MÀU

ĐEN TRẮNG

1

Mai Vinh

AN GIANG

1

1

2

Nguyễn Hoàng Trọng

ĐỒNG THÁP

4

4

3

Nguyễn Đạo Đức

KIÊN GIANG

4

4

4

Nguyễn Xuân Hãn

BẠC LIÊU

4

4

5

Trần Trung Quân

HẬU GIANG

4

4

6

Võ Huỳnh Giang

KIÊN GIANG

4

4

7

Đỗ Hiếu Liêm

BẠC LIÊU

4

4

8

Nguyenthanhkhiet1608@gmail.com

KIÊN GIANG

3

2

9

Nguyễn Thành Nghĩa

AN GIANG

4

2

10

Lý Phú Tại

SÓC TRĂNG

4

4

11

Trần Tấn Tài

AN GIANG

0

0

12

Lê Công Minh

AN GIANG

0

0

13

Kim Hoài Nam

CẦN THƠ

4

3

14

Lê Thạch Duy Hải

TIỀN GIANG

4

4

15

Nguyễn Hải Hưng

TRÀ VINH

3

0

16

Phan Huỳnh Thế Thụy

AN GIANG

4

0

17

Trần Thanh Toàn

BẠC LIÊU

4

4

18

Pham Tuan Anh

AN GIANG

4

0

19

Trần Việt Trung

KIÊN GIANG

4

4

20

Lưu Văn Khánh

BẠC LIÊU

4

4

21

Trương Nguyên

KIÊN GIANG

4

4

22

Ankhuong993@gmail.com

TRÀ VINH

0

0

23

Lê An Khương ( Lê Khương)

TRÀ VINH

4

4

24

Nguyễn Văn Dừa

BẾN TRE

4

4

25

Vduong798@gmail.com

KIÊN GIANG

3

4

26

Trần Thuận

SÓC TRĂNG

4

4

27

Bùi Trọng Nghĩa

CÀ MAU

4

4

28

Huỳnh Tấn Truyển

CÀ MAU

4

4

29

Nguyễn Dương Hải

AN GIANG

4

1

30

Lê Trung Tính

TRÀ VINH

2

1

31

Nguyễn Quốc Kiệt

TRÀ VINH

4

1

32

Dương Tuấn Vũ ( Dương Vũ)

TRÀ VINH

4

4

33

Nguyễn Khánh

TIỀN GIANG

4

4

34

Nguyễn Nhật Minh

TIỀN GIANG

4

4

35

Huỳnh Chí Trung

ĐỒNG THÁP

4

4

36

Nguyễn Anh Tuấn

KIÊN GIANG

4

4

37

Phùng Văn Tấn

LONG AN

0

0

38

Nguyễn Phúc Đoan

AN GIANG

4

4

39

Dinh Quang Chanh

BẾN TRE

4

4

40

Nguyễn Kim Cường ( Nguyễn Cường )

BẾN TRE

4

4

41

Đỗ Thiện Thanh Tùng

CẦN THƠ

4

4

42

Nguyễn Đoàn Kết

KIÊN GIANG

4

4

43

Trần Tuấn

TIỀN GIANG

4

4

44

Lâm Tùng

BẠC LIÊU

4

4

45

Nguyễn Văn Hội

KIÊN GIANG

4

4

46

Nguyển Thị Thành

AN GIANG

4

4

47

Cao Minh Dẹt

AN GIANG

4

4

48

Bùi Văn Long

AN GIANG

4

4

49

Hồ Hoàng Giang

TRÀ VINH

4

4

50

Võ Quang Khiêm

KIÊN GIANG

0

0