THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

19/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 599 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 164 tác giả

Địa phương: 13 tỉnh/thành

DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

THANH TOÁN

1

Mai Vinh

Sóc Trăng

1

2

Nguyễn Hoài Bảo

Đồng Tháp

7

3

Phạm Dương Hải

Cà Mau

7

4

Đinh Công Tâm

Sóc Trăng

8

5

Nguyễn Hoàng Trọng

Đồng Tháp

0

6

Tran Thanh Thong

Đồng Tháp

3

7

Bùi Văn Long

An Giang

4

8

Nguyễn Thị Thanh Nguyên

Đồng Tháp

0

9

Nguyễn Xuân Hãn

Bạc Liêu

8

10

Lý Phú Tại

Sóc Trăng

0

11

Lâm Tùng

Bạc Liêu

6

12

Trương Nguyên

Kiên Giang

3

13

Trần Trung Quân

Hậu Giang

0

14

Lê Nguyễn Anh Khang

Cần Thơ

0

15

Phạm Đình Duy

Cần Thơ

0

16

Nguyễn Hoàng Tín

Kiên Giang

4

17

Diệp Trung Đạt

An Giang

0

18

Nguyễn Văn Dừa

Bến Tre

0

19

Đỗ Hiếu Liêm

Bạc Liêu

8

20

Kim Hoài Nam

Cần Thơ

8

21

Đoàn Minh Cường

Trà Vinh

0

22

Trần Quốc Khánh

Hậu Giang

8

23

Cao Minh Dẹt

An Giang

8

24

Phạm Trần Vũ

Cần Thơ

6

25

Trần Việt Trung

Kiên Giang

0

26

Trần Đăng Khoa

Đồng Tháp

8

27

Nguyễn Hữu Tuấn

Long An

0

28

Nguyễn Trung Kiên

Cần Thơ

0

29

Trần Trung Hưng

Kiên Giang

1

30

Phan Thế Quang

Bến Tre

8

31

Tống Thanh Phụng

Bến Tre

0

32

Nguyễn Đạo Đức

Kiên Giang

8

33

Hoàng Kim Thành

Sóc Trăng

0

34

Lê Đoàn Trường Văn

Bến Tre

4

35

Trần Thành Trung

Đồng Tháp

0

36

Nguyễn Thanh Hải

Kiên Giang

8

37

Trần Nam Sơn

Cà Mau

0

38

Nguyễn Thái Khanh

Kiên Giang

8

39

Hồ Hoàng Giang

Trà Vinh

6

40

Phan Thanh Cường

Bạc Liêu

8

41

Hiếu Minh Vũ

Đồng Tháp

8

42

Nguyễn Quốc Toàn

Hậu Giang

1

43

Đào Hữu Nghĩa

Sóc Trăng

2

44

Trương Minh Nhựt

Tiền Giang

8

45

Nguyễn Trần Tấn

Cà Mau

0

46

Phạm Hữu Tiến

Trà Vinh

0

47

Triệu Quốc Hùng

Trà Vinh

0

48

Đinh Quang Chánh

Bến Tre

7

49

Nguyễn Hòa Bình

Vĩnh Long

8

50

Nguyễn Tấn Điệp

Cà Mau

8