DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

ẢNH MÀU

ĐƠN SẮC

1

Nguyễn Đạo Đức

KIÊN GIANG

4

4

2

Nguyễn Quốc Toàn

HẬU GIANG

4

4

3

Nguyễn Anh Tuấn

KIÊN GIANG

4

4

4

Nguyễn Xuân Hãn

BẠC LIÊU

4

4

5

Trương Minh Điền

KIÊN GIANG

4

4

6

Đỗ Hiếu Liêm

BẠC LIÊU

4

4

7

Trần Thuận

SÓC TRĂNG

4

4

8

Trần Việt Trung

KIÊN GIANG

4

4

9

Trần Thanh Toàn

BẠC LIÊU

4

4

10

Nguyễn Cường

BẾN TRE

4

4

11

Nguyễn Văn Vinh

VĨNH LONG

0

0

12

Nguyễn Nhật Minh

TIỀN GIANG

4

1

13

Lê Thạch Duy Hải

TIỀN GIANG

4

4

14

Nguyễn Văn Dương

KIÊN GIANG

4

4

15

Đinh Như Thái

KIÊN GIANG

4

4

16

Hồ Hoàng Giang

TRÀ VINH

4

4

17

Dương Hoàng Lộc

TIỀN GIANG

4

4

18

Võ Huỳnh Giang

KIÊN GIANG

4

4

19

Trần Mỹ Châu

BẠC LIÊU

4

4

20

Nguyễn Thành Nam

AN GIANG

4

4

21

Lê Nghĩa

AN GIANG

4

4

22

Trần Thanh Sang

VĨNH LONG

0

0

23

Đỗ Thiện Thanh Tùng

CẦN THƠ

4

4

24

Phạm Trần Vũ

CẦN THƠ

4

4

25

Nguyễn Hải Hưng

TRÀ VINH

4

3

26

Hiếu Minh Vũ

ĐỒNG THÁP

4

4

27

Nguyễn An Khoa

SÓC TRĂNG

4

0

28

Kim Hoài Nam

CẦN THƠ

4

4

29

Nguyễn Phong Vũ

KIÊN GIANG

4

3

30

Huỳnh Tấn Truyển

CÀ MAU

4

4

31

Trần Thanh Sĩ

AN GIANG

0

0

32

Lê Tuấn Anh

HẬU GIANG

4

4

33

Nguyễn Tấn Điệp

CÀ MAU

4

4

34

Đinh Nguyễn Bình Nguyên

KIÊN GIANG

4

1

35

Lâm Vĩnh Phát

KIÊN GIANG

0

0

36

Chiêm Mỹ Nga

KIÊN GIANG

2

0

37

Phạm Tuấn Anh

AN GIANG

4

0

38

Trần Hiếu Nghĩa

KIÊN GIANG

3

1

39

Nguyễn Ngọc Yến

LONG AN

2

0

40

Nguyễn Lê Tiến

LONG AN

0

0

41

Trần Quốc Khánh

HẬU GIANG

4

4

42

Đặng Nhất Linh

BẾN TRE

4

4

43

Lê Quốc Việt

VĨNH LONG

4

4

44

Nguyễn Văn Dừa

BẾN TRE

4

4

45

Nguyễn Thượng Toàn

TIỀN GIANG

4

4

46

Hoang Duong Thanh (ppa)

KIÊN GIANG

3

4

47

Phan Nhật Đăng Thư

LONG AN

4

4

48

Tăng Phi Tuấn

BẾN TRE

4

4

49

Võ Trường Giang

KIÊN GIANG

2

1

50

Lê Văn Đông

KIÊN GIANG

4

4