Thông báo: Dành cho các tác giả đã chuyển tiền mà chưa thấy đánh dấu

BTC có nhận được một thông tin chuyển tiền vào ngày 07-6-2018 nhưng không rõ họ tên tác giả nên không thể đánh dấu hoàn tất thanh toán được. Xin thông báo đến TG được biết để bổ sung đầy đủ thông tin. Tên cũng như địa chỉ đơn vị tham gia để không thiệt thòi về sau. 2- Ngày 10/6 BTC có nhận được phí chuyển tiền ( số 100618151516) lệ phí tham gia LHAKVDB 2018 nhưng không rõ họ tên, đơn vị nên không thể đánh dấu hoàn tất thanh toán được. Đề nghị tác giả kiểm tra và thông tin cụ thể để tránh thiệt thòi sau này.

THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT “ NÉT ĐẸP AN GIANG”

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Profile cân chỉnh màu chuẩn

Nhằm cung cấp cho các tác giả profile màn hình cân chỉnh chuẩn, nếu có nhu cầu sử dụng profile tác giả vui lòng download để sử dụng.

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 98 tác giả, 13 tỉnh/thành và 238 tác phẩm

Thông báo: Dành cho các tác giả đã chuyển tiền mà chưa thấy đánh dấu

BTC có nhận được một thông tin chuyển tiền vào ngày 07-6-2018 nhưng không rõ họ tên tác giả nên không thể đánh dấu hoàn tất thanh toán được. Xin thông báo đến TG được biết để bổ sung đầy đủ thông tin. Tên cũng như địa chỉ đơn vị tham gia để không thiệt thòi về sau. 2- Ngày 10/6 BTC có nhận được phí chuyển tiền ( số 100618151516) lệ phí tham gia LHAKVDB 2018 nhưng không rõ họ tên, đơn vị nên không thể đánh dấu hoàn tất thanh toán được. Đề nghị tác giả kiểm tra và thông tin cụ thể để tránh thiệt thòi sau này.

Profile cân chỉnh màu chuẩn

Nhằm cung cấp cho các tác giả profile màn hình cân chỉnh chuẩn, nếu có nhu cầu sử dụng profile tác giả vui lòng download để sử dụng.

THỂ LỆ

Thể lệ