Thông báo điều chỉnh (Liên hoan ảnh NT KV ĐBSCL 2017)

BAN GIÁM KHẢO

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin: Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long: 0703.822325
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 063.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 273 tác giả, 13 tỉnh/thành và 1321 tác phẩm

Hỗ trợ giải đáp thông tin và gửi ảnh

Giải đáp thông tin: Hội Văn học Nghệ thuật Vĩnh Long: 0703.822325
Hỗ trợ gửi ảnh: Mai Vinh : 063.3700292

THỂ LỆ

Thể lệ