THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT “ NÉT ĐẸP AN GIANG”

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Profile cân chỉnh màu chuẩn

Nhằm cung cấp cho các tác giả profile màn hình cân chỉnh chuẩn, nếu có nhu cầu sử dụng profile tác giả vui lòng download để sử dụng.

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 32 tác giả, 11 tỉnh/thành và 18 tác phẩm

Profile cân chỉnh màu chuẩn

Nhằm cung cấp cho các tác giả profile màn hình cân chỉnh chuẩn, nếu có nhu cầu sử dụng profile tác giả vui lòng download để sử dụng.

THỂ LỆ

Thể lệ