KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

KẾT QUẢ CHỌN TÁC PHẨM TRIỂN LÃM

THÔNG BÁO VỀ NỘP LỆ PHÍ

Kính gửi toàn thể các tác giả tham gia
Vì lý do ngày khóa sổ nhận ảnh đúng vào ngày chủ nhật, nên BTC gia hạn nộp lệ phí đến hết ngày 2/7/2019.

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH MARATHON TRONG LIÊN HOAN ẢNH NGHỆ THUẬT KHU VỰC ĐBSCL 2019

THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH ĐẸP HẬU GIANG Chủ đề: “HẬU GIANG ĐIỂM HẸN”

THÔNG BÁO: Về việc thu đóng góp liên kết tham gia Liên hoan Ảnh nghệ thuật KV ĐBSCL lần thứ 34 năm 2019 tại Hậu Giang

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Lý Hoàng Long, EVAPA, UVBCH, Chủ tịch HĐNT - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Đồng Đức Thành, EVAPA, Phó Chủ tịch HĐNT - Thành viên
3. NSNA Nguyễn Văn Thương, EVAPA - Thành viên
4. NSNA Thân Nguyên, EVAPA - Thành viên
5. NSNA Lê Hữu Dũng, EVAPA - Thành viên

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 274 tác giả, 13 tỉnh/thành và 1959 tác phẩm

THÔNG BÁO VỀ NỘP LỆ PHÍ

Kính gửi toàn thể các tác giả tham gia
Vì lý do ngày khóa sổ nhận ảnh đúng vào ngày chủ nhật, nên BTC gia hạn nộp lệ phí đến hết ngày 2/7/2019.

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Lý Hoàng Long, EVAPA, UVBCH, Chủ tịch HĐNT - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Đồng Đức Thành, EVAPA, Phó Chủ tịch HĐNT - Thành viên
3. NSNA Nguyễn Văn Thương, EVAPA - Thành viên
4. NSNA Thân Nguyên, EVAPA - Thành viên
5. NSNA Lê Hữu Dũng, EVAPA - Thành viên

THỂ LỆ

Thể lệ