KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG ẢNH ĐẸP AN GIANG

KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG LHA NGHỆ THUẬT KHU VỰC ĐBSCL 2018

Kết quả chấm ảnh

Kết quả triển lãm
+Ảnh màu
+Đơn sắc
+Nét đẹp An Giang

THÔNG BÁO THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH NGHỆ THUẬT “ NÉT ĐẸP AN GIANG”

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

Profile cân chỉnh màu chuẩn

Nhằm cung cấp cho các tác giả profile màn hình cân chỉnh chuẩn, nếu có nhu cầu sử dụng profile tác giả vui lòng download để sử dụng.

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 303 tác giả, 13 tỉnh/thành và 2415 tác phẩm

Kết quả chấm ảnh

Kết quả triển lãm
+Ảnh màu
+Đơn sắc
+Nét đẹp An Giang

Profile cân chỉnh màu chuẩn

Nhằm cung cấp cho các tác giả profile màn hình cân chỉnh chuẩn, nếu có nhu cầu sử dụng profile tác giả vui lòng download để sử dụng.

THỂ LỆ

Thể lệ