THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH ĐẸP HẬU GIANG Chủ đề: “HẬU GIANG ĐIỂM HẸN”

THÔNG BÁO: Về việc thu đóng góp liên kết tham gia Liên hoan Ảnh nghệ thuật KV ĐBSCL lần thứ 34 năm 2019 tại Hậu Giang

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Lý Hoàng Long, EVAPA, UVBCH, Chủ tịch HĐNT - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Đồng Đức Thành, EVAPA, Phó Chủ tịch HĐNT - Thành viên
3. NSNA Nguyễn Văn Thương, EVAPA - Thành viên
4. NSNA Thân Nguyên, EVAPA - Thành viên
5. NSNA Lê Hữu Dũng, EVAPA - Thành viên

THỂ LỆ

Thể lệ

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 56 tác giả, 13 tỉnh/thành và 97 tác phẩm

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Lý Hoàng Long, EVAPA, UVBCH, Chủ tịch HĐNT - Chủ tịch HĐGK
2. NSNA Đồng Đức Thành, EVAPA, Phó Chủ tịch HĐNT - Thành viên
3. NSNA Nguyễn Văn Thương, EVAPA - Thành viên
4. NSNA Thân Nguyên, EVAPA - Thành viên
5. NSNA Lê Hữu Dũng, EVAPA - Thành viên

THỂ LỆ

Thể lệ