KẾT QUẢ TÁC PHẨM CHỌN TRIỂN LÃM

DANH SÁCH TÁC GIẢ CÓ TÁC PHẨM ĐƯỢC CHỌN TRƯNG BÀY TRIỂN LÃM VÀ CHẤM CHỌN GIẢI THƯỞNG

STT

TÁC GIẢ

TỈNH/THÀNH

1

Nguyễn Hoàng Nam

AN GIANG

2

Cao Minh Dẹt

AN GIANG

3

Nguyễn Phúc Đoan

AN GIANG

4

Lưu Hoài Nghĩa

AN GIANG

5

Huỳnh Văn Thái

AN GIANG

6

Lê Khánh Trung

AN GIANG

7

Đỗ Kim Lứa

AN GIANG

8

Trần Thanh Sĩ

AN GIANG

9

Nguyễn Đông Xuân

AN GIANG

10

Nguyễn Văn Hảo

AN GIANG

11

Lê Nghĩa

AN GIANG

12

Lâm Trọng Tây

AN GIANG

13

Lê Công Minh (minh Lê)

AN GIANG

14

Nguyễn Thành Nam

AN GIANG

15

Dương Văn Nhi

BẠC LIÊU

16

Đỗ Hiếu Liêm

BẠC LIÊU

17

Trần Mỹ Châu

BẠC LIÊU

18

Trương Bá Hưng

BẠC LIÊU

19

Nguyễn Xuân Hãn

BẠC LIÊU

20

Trần Thanh Toàn

BẠC LIÊU

21

Khánh Linh

BẠC LIÊU

22

Lâm Thanh Liêm (lâm Hoàng Thanh Liêm)

BẠC LIÊU

23

Lưu Văn Khánh

BẠC LIÊU

24

Mai Thị Như Oanh

BẠC LIÊU

25

Dang Quang Vinh

BẠC LIÊU

26

Nguyễn Cường

BẾN TRE

27

Đặng Nhất Linh

BẾN TRE

28

Nguyễn Văn Hải (nguyễn Hải )

BẾN TRE

29

Bùi Trọng Nghĩa

CÀ MAU

30

Đặng Quang Hiển

CÀ MAU

31

Huỳnh Lâm

CÀ MAU

32

Ngô Thị Mua

CÀ MAU

33

Nguyễn Văn Đum

CÀ MAU

34

Nguyễn Thanh Dũng

CÀ MAU

35

Trần Quang Thắng ( Trọng Thắng )

CÀ MAU

36

Dương Trấn Hải

CÀ MAU

37

Trần Quốc Bình

CÀ MAU

38

Nguyễn Công Thủy

CẦN THƠ

39

Đỗ Thiện Thanh Tùng

CẦN THƠ

40

Huỳnh Quí Lộc

CẦN THƠ

41

Kim Hoài Nam

CẦN THƠ

42

Lý Hồng Vân

CẦN THƠ

43

Phạm Trần Vũ

CẦN THƠ

44

Tô Hoàng Vũ

CẦN THƠ

45

Văn Ngọc Nhuần

CẦN THƠ

46

Thái Bảo Trân

CẦN THƠ

47

Trần Minh Lương

CẦN THƠ

48

Phùng Tùng Thiện

ĐỒNG THÁP

49

Hiếu Minh Vũ

ĐỒNG THÁP

50

Huỳnh Thanh Phong

ĐỒNG THÁP

51

Chung Văn Hóa ( Hóa Vân )

ĐỒNG THÁP

52

Nguyễn Khắc Hiếu

ĐỒNG THÁP

53

Bùi Thị Nga

ĐỒNG THÁP

54

Lâm Minh Nhựt

ĐỒNG THÁP

55

Nguyễn Thị Bích Liễu

ĐỒNG THÁP

56

Trần Thành Trung

ĐỒNG THÁP

57

Nguyễn Quốc Toàn

HẬU GIANG

58

Lý Anh Lam (nguyễn Hiền Thanh)

HẬU GIANG

59

Trần Thủ An

HẬU GIANG

60

Lê Tuấn Anh

HẬU GIANG

61

Trần Trung Quân

HẬU GIANG

62

Trương Minh Điền

KIÊN GIANG

63

Nguyễn Đạo Đức

KIÊN GIANG

64

Nguyễn Thanh Hùng

KIÊN GIANG

65

Nguyễn Anh Tuấn

KIÊN GIANG

66

Trương Phú Quốc

KIÊN GIANG

67

Từ Thế Duy

KIÊN GIANG

68

Nguyễn Văn Đông

KIÊN GIANG

69

Đinh Nguyễn Bình Nguyên

KIÊN GIANG

70

Võ Trường Giang

KIÊN GIANG

71

Ngô Văn Phương

KIÊN GIANG

72

Nguyễn Văn Hội

KIÊN GIANG

73

Trương Anh Dũng

KIÊN GIANG

74

Bùi Văn Diện ( Chánh Thi )

LONG AN

75

Nguyễn Hữu Phương

LONG AN

76

Nguyễn Hữu Tuấn

LONG AN

77

Ngô Thanh Bình

LONG AN

78

Phan Nhật Đăng Thư

LONG AN

79

Dương Hoàng Hạnh

LONG AN

80

Lê Hoàng Thái

LONG AN

81

Võ Ngươn Kiết

LONG AN

82

Đinh Công Tâm

SÓC TRĂNG

83

Thạch Ngọc Hoàng Quân

SÓC TRĂNG

84

Lý Phú Tại

SÓC TRĂNG

85

Nguyễn Thị Thanh Kiều Phương

SÓC TRĂNG

86

Tăng Hùng Sơn

SÓC TRĂNG

87

Triệu Hớn Võ

SÓC TRĂNG

88

Hoàng Kim Thành

SÓC TRĂNG

89

Huỳnh Trịnh Viễn Phương

SÓC TRĂNG

90

Trần Minh Đức

TIỀN GIANG

91

Trương Minh Nhựt

TIỀN GIANG

92

Nguyen Xuan Huong

TIỀN GIANG

93

Lê Thạch Duy Hải

TIỀN GIANG

94

Lê Minh Vũ

TIỀN GIANG

95

Trần Văn Tuấn

TIỀN GIANG

96

Bùi Gia Phú

TIỀN GIANG

97

Nguyễn Minh Nguyên

TIỀN GIANG

98

Nguyễn Thượng Toàn

TIỀN GIANG

99

Nguyễn Nhật Minh

TIỀN GIANG

100

Trần Thanh Hải

TIỀN GIANG

101

Trần Văn Hiền

TIỀN GIANG

102

Võ Nguyên Phú

TIỀN GIANG

103

Lâm Điều Trung ( Điền Trung )

TRÀ VINH

104

Lâm Hữu Phúc

TRÀ VINH

105

Dương Tuấn Vũ ( Dương Vũ)

TRÀ VINH

106

Ngô Quang Khôi

TRÀ VINH

107

Ngô Anh Khoa

VĨNH LONG

108

Lê Quốc Việt

VĨNH LONG

109

Nguyễn Quốc Nguyên

VĨNH LONG

110

Nguyễn Hòa Bình

VĨNH LONG