DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

MÀU

ĐƠN SẮC

HẬU GIANG

THANH TOÁN

37

Trần Trung Quân

Hậu Giang

4

4

2

38

Triệu Hớn Võ

Sóc Trăng

4

4

2

39

Trần Thuận

Sóc Trăng

4

4

2

40

Nguyễn Hoàng Tú

Cà Mau

3

0

0

41

Nguyễn Văn Hùng

Tiền Giang

0

0

0

42

Nguyễn Văn Hùng

Tiền Giang

0

0

0

43

Cao Minh Dẹt

An Giang

4

4

0

44

Nguyễn Thanh Hải

Kiên Giang

4

4

0

45

Hoàng Kim Thành

Sóc Trăng

4

4

1

46

Nguyen Anh Tuan

Kiên Giang

4

4

1

47

Lâm Tùng

Bạc Liêu

4

4

2

48

Nguyễn Bá Lâm

Vĩnh Long

4

4

1

49

Chung Văn Hóa ( Hóa Vân )

Đồng Tháp

4

4

1

50

Bùi Thị Niềm

Đồng Tháp

0

0

0

51

Võ Văn Được

Bến Tre

4

4

0

52

Trần Thanh Hải

Tiền Giang

4

3

2

53

Trần Ngọc Lâm

Cà Mau

4

4

0

54

Nguyễn Hữu Lý

Long An

4

4

0

55

Trần Hữu Phước

Cà Mau

2

0

0

56

Trần Ngọc Thanh

Cần Thơ

4

4

0

57

Quảng Ngọc Minh

An Giang

4

4

2

58

Nguyen Van Hai

Bến Tre

4

4

0

59

Huỳnh Thanh Hùng

An Giang

4

4

2

60

Dương Vĩnh Tuyên

Trà Vinh

4

4

0

61

Nguyễn Thị Thanh Kiều Phương

Sóc Trăng

4

4

2

62

Vo Thanh Quang

Cà Mau

4

4

2

63

Nguyễn Văn Dương

Kiên Giang

4

4

0

64

Đỗ Thiện Thanh Tùng

Cần Thơ

4

4

2

65

Lâm Minh Nhựt

Đồng Tháp

4

4

2

66

Phạm Duy

Hậu Giang

0

0

0

67

Trần Thanh Toàn

Bạc Liêu

4

4

2

68

Ngô Trung Hiếu

Bạc Liêu

4

4

0

69

Nguyễn Xuân Hãn

Bạc Liêu

4

4

2

70

Thái Vĩnh Phú

An Giang

4

4

0

71

Nguyễn Đạo Đức

Kiên Giang

4

3

2

72

Nguyễn Hữu Nam

Vĩnh Long

4

2

0