THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

19/07/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 2077 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 296 tác giả

Địa phương: 13 tỉnh/thành

» Hội đồng giám khảo

1. NSNA Bùi Minh Sơn, E.VAPA/G, UVHĐNT - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Trương Hữu Hùng, E.VAPA/G, UVHĐNT - Thành viên

3. NSNA Đoàn Thi Thơ, E.VAPA - Thành viên

4. NSNA Nguyễn Bá Hảo, E.VAPA - Thành viên

5. NSNA Bảo Hưng, E.VAPA/G - Thành viên

Thông báo khẩn: Tạm dừng việc gửi ảnh giấy được chọn triển lãm

Vì lý do tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức thông báo đến các tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm và xét giải thưởng tạm dừng việc gửi ảnh giấy đến cho BTC cho đến khi có thông báo mới.

THÔNG BÁO ĐÓNG LỆ PHÍ

Vì lý do có 2 ngày cuối là thứ 7 và chủ nhật, nên một số tác giả không đóng lệ phí được qua ngân hàng. Như vậy, việc đóng lệ phí sẽ được tiếp tục trong thứ 2 (nhằm ngày 20/7/2020). Sau ngày 20/7/2020 những tác giả chưa đóng lệ phí sẽ hủy toàn bộ ảnh tham gia.